Basic Java Programming

Basic Java Programming

สอน Java เบื้องต้นๆ พร้อม CD วีดีโอ
฿390.00
สินค้าชิ้นนี้จัดส่งฟรี!
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน

ชุดการสอน Basic Java Programming นี้เป็นอย่างไร..???

"หาหนังสือกะซีดีจาวามาอ่านก่อนจะไปเทคครอสที่อินเดียค่ะ ได้มาเยอะเหมือนกัน แต่จะบอกว่า อ่านของอาจารย์คนเดียว คำว่า ดี ดีมาก เริศ ก้อบรรยายไม่พอ ชอบสไตล์การอธิบายมาก เทพสุดๆ กำลังจะกวาดตัวอื่นๆที่น่าสนใจมาอ่านเล่นอีก อ่านแล้วหนุกดีค่ะ ขอบคุณที่เขียนหนังสือดีๆแบบนี้มาให้พวกเรารุ่นหลังๆได้มีอ่านกัน"

Sritida


ชุดการสอนนี้ ได้ปรับปรุงใหม่ โดยได้เพิ่มหนังสือ BASIC JAVA Programming เข้าไปด้วย หนังสือเล่มนี้ จะเป็นการเสริมพื้นฐาน และเทคนิคต่างๆ ความเป็นมา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้นําไปทบทวน และเปิดหาเพื่อเป็นตัวอย่างได้ในเวลาติดขัด


หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงวิธีการเรียนภาษา Java ตามแบบฉบับการนําเสนอ (การนําเข้าสู่บทเรียน) ตามความสําคัญของการเนื้อหาทีละขั้นตอน คือ เรียนคําสั่งต่างๆ และพวก syntax ของ Java ให้ได้ก่อน แล้วค่อยเข้าสู่ความเป็น Object ของมัน คือ เราจะไม่ขึ้นว่า object คืออะไร แต่เราจะไล่จาก code ง่ายๆ ไปก่อน จากนั้นแยกมันออกมาเป็น object และทําเป็นคลาสๆๆๆๆ คือ เนื้อหาในหนังสือ และใน CD จะสอดคล้องกัน และล้อกัน... ในชุดการสอนนี้ ประกอบด้วย


java-book-02.gif + cd.gif


หนังสือ BASIC JAVA อ่านประกอบ 1 เล่ม (142 หน้า) และ ซีดีรอมช่วยสอน (VDO) 1 แผ่น


ชุดการสอนนี้ จะเน้นให้ท่านเขียนโปรแกรม Java แบบเบื้องต้นได้ และที่สําคัญ เน้นให้ท่านเข้าใจความเป็นมาในเรื่องของ OOP อย่างมาก ทําไมและทําไม และทําไม จะมีคําตอบในหนังสือ เช่น ทําไมต้องมีคลาส, ทําไมต้อง public และ private ฯลฯ เนื้อหาในวีดีโอช่วยสอน และในหนังสือ จะชี้นําไปในทางเดียวกัน ท่านจะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น เมื่อได้ฟังวีดีโอ และก็เปิดหนังสืออ่านประกอบแนวคิดของการจัดเรียงเนื้อหา Java


วิธีการจัดเรียงเนื้อหาในชุดการสอนนี้ จะมี step การเรียนรู้แบบนี้....


1. เริ่มต้น (Start)

2. เขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ และแปลโปรแกรม .java ให้เป็น .class ได้ก่อน

(
แนวคิด : ถ้าเป็นง่ายๆ ยากๆ ต่อไปก็ทําได้)

3. รู้จักกับตัวแปรแบบต่างๆ และการเอาตัวแปรไปใช้

4. เมื่อรู้จักตัวแปรแล้ว ก็มารู้จักกับการเอาเงื่อนไขพวก if มาใช้

5. if เป็นแล้ว เงื่อนไขเป็นแล้ว มาดูเรื่องการทําซ้ำ

6. เข้าเรื่องของอาเรย์ 

(แนวคิด : เข้าเรื่องอาเรย์ตอนนี้ก็เพราะว่าเราเรียนเรื่อง for, while กันแล้วนั่นเอง)


7. ถึงจุดนี้ เราจะมาเล่นกับตัวอย่างกัน หลายๆ ตัวอย่างเลย

8. เข้าสู่เรื่องของฟังก์ชั่น โดยเอาโค้ดโปรแกรมที่เคยเขียนมาสร้างเป็นฟังก์ชั่น

(
แนวคิด : เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้แนวคิดที่ว่า ฟังก์ชั่นก็คือโค้ดโปรแกรมที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้)

9. จากฟังก์ชั่น สู่การสร้างคลาส

(แนวคิด : เราจะศึกษาคลาสทีละขั้น คือ สร้างคลาสได้แล้ว ค่อยไปเรื่อง private, public จากนั้นค่อยสร้างคลาสแยกออกมาเป็นไฟล์ .java แล้วค่อยเรียกใช้ ตรงนี้จะทําให้ท่านเข้าใจได้ว่าทําไมฟังก์ชั่นหรือตัวแปรในคลาสต้องประกาศเป็น static)

10. เข้าสู่เรื่องของคลาสใน Java อย่างเต็มรูปแบบ การสืบทอด ฯลฯ


(แนวคิด : จนแล้วจนรอด เราก็จะเรียนเรื่องการสืบทอด แต่จะไม่เน้นมากนัก เพราะ CD ชุดต่อไป เราจะว่ากันด้วยเรื่องของพวก Applet, Application และพวก SWING ดังนั้น เราจะไม่ศึกษาถึงเรื่องของการออกแบบคลาสเพื่อให้เป็น Package มากนัก เก็บชั่วโมงบินสักพัก สร้างคลาสได้ สร้างเอกสารได้ เอาไปใช้เลยดีกว่า)


ปกติแล้ว ท่านที่เคยศึกษา Java มา ท่านจะพบว่า เราเริ่มต้นเขียน Java เราก็เขียนคลาสกันเลย นั่นก็คือ คลาสที่เราเก็บฟังก์ชั่น main( ) นั่นเอง ซึ่งในชุดการสอนนี้ เริ่มต้นเราจะยังไม่ศึกษาเรื่องของคลาส คือ เราจะไม่พูดถึง public, private และ protected ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงสมาชิกในคลาส เพราะตอนเริ่มต้น เราจะศึกษาตัวภาษาให้เข้าใจก่อน จากนั้นเมื่อถึงช่วงตอนกลางๆ ของชุดการสอนนี้ เราจะพาท่านเข้าสู่ฟังก์ชั่น stat นั่นล่ะครับ จากตรงนั้น เราจะพาเข้าสู่เรื่องของคลาสทีละนิด คือ เราจะสร้างคลาสจากชุดคําสั่งนั้น และจากนั้นก็จะแยกคลาสออกมาเป็นไฟล์ใหม่ (stat.java) และคอมไพล์ให้ดู แล้วจากนั้นก็จะพาไปต่อเรื่องของการสืบทอดคลาส ซึ่งจะชี้ให้ท่านเห็นว่าภาษา Java นั้นมีการสืบทอดคลาสที่ไม่ต้องใช้ตัว Source code (.java)


ตรงที่กล่าวไปนี้นั่นเอง เป็นแนวทางในการศึกษา Java ในชุดการสอนนี้ ที่ต้องจัดเรียงอย่างนี้ก็เพราะว่า ได้นําแนวทางนี้ไปใช้ในชั้นเรียนจริง ไปทดลองพูด ทดลองนําเข้าสู่บทเรียนกับผู้เรียนจริงๆ ที่สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และจะช่วยให้ท่านได้มองเห็นภาพของ Java ได้สะดวกขึ้นความรู้พื้นฐานก่อนขึ้นชุดการสอนนี้

ชุดการสอนนี้เหมาะกับ


- ท่านที่เคยศึกษาภาษา Java เบื้องต้นมาบ้างแล้วและต้องการทบทวน หรือเข้าถึงประเด็นของ OOP
- ท่านที่กําลังจะศึกษา Java 
- ท่านที่เขียน C/C++ เป็นแล้ว และอยากเป็น Java อีกภาษาหนึ่ง แบบว่าอยากเป็นเร็วๆ


ถ้าท่านเป็นภาษา C กับ C++ มาแล้ว เมื่อท่านได้จับ Java ไปพร้อมๆ กันนี้ รับรองว่าท่านจะทําความเข้าใจกับ Java ได้ง่ายมาก เพราะท่านเจอสิ่งที่ยากมาแล้ว นั่นก็คือ กฏของ C และ C++ ดังนั้น เมื่อท่านมาศึกษา Java ท่านก็จะบอกได้ว่าจริงๆ แล้วมันก็เหมือนกับภาษาเดียวกัน ท่านแทบจะไม่ต้องปวดเศียรกับภาษา Java นี้เลย เพราะว่ารูปแบบของภาษา C/C++ ที่ท่านรู้จัก และกลเม็ดวิธีการเขียนโปรแกรมที่ท่านเคยเขียนได้ในภาษา C ท่านสามารถยกมาใช้กับ Java นี้ได้ทันทีความแตกต่างในเรื่องการนําเสนออย่างไร

ชุดการสอนนี้ มีการจัดเรียงเนื้อหาที่ต่างออกไป คือ โดยมากแล้ว เมื่อเราพูดถึง Java ในตํารา Text book ทั่วไป เรามักจะเจอกับเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นมาของ OOP (Object Oriented Programming) ตั้งแต่ต้นๆ คือ เรามาพูดกันเรื่อง public, private, class และ object กันในตอนต้น อาจเป็นเพราะ Java มันเด่นที่ตรงนี้ แต่คราวนี้ เราจะเก็บมันไว้ท้ายสุด แต่เราจะมาดูว่า Java มันเล่นอะไรได้บ้าง แสดงผล, ทําซ้ำ, ตัวแปร ฯลฯ เราจะเล่นตรงนี้กันก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ พาเข้าสู่การเขียนโปรแกรมให้เป็นแบบวัตถุ โดยใช้กรณีศึกษาที่ผ่านๆ มาแสดงให้ดู ซึ่งชุดการสอนนี้ ก็ใช้แนวทางการเรียบเรียงแบบเดียวกันกับที่ใช้ในหนังสือ "C PROGRAMMING ฉบับสมบูรณ์"


ปล. ชุดการสอนชุดนี้ จะให้ท่านเขียนโค้ดด้วยตัวเองนะครับ....cd.gifสารบัญวีดีโอช่วยสอน


เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม

การติดตั้ง JDK, RamDrive (เพื่อใช้ในการสร้าง Ram Drive สําหรับเก็บไฟล์โปรแกรม)

การแปลโปรแกรม Java

แสดงข้อความง่ายๆ

แสดงผลการคํานวณ


ตัวแปรใน Java

ตัวแปรใน Java

ตัวแปรแบบ char

ตัวแปรแบบ Boolean

การเพิ่มค่าและการลดค่าทีละ... (จุด จุด จุด)

ตัวอย่าง คํานวณหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง แตกแบ๊งค์ฺ


เงื่อนไขและการทําซ้ำๆ

เงื่อนไขแบบ if

การใช้ if กับมดสองตัว (&&)

ตัวอย่าง ตัดเกรด

การทําซ้ำด้วย while

เฉลยคําตอบหัวข้อที่ผ่านมาเรื่องของ while

การทําซ้ำด้วย while กับตัวอย่างสูตรคูณ

while กับ for ต่างกันอย่างไร


อาเรย์คืออะไร

อาเรย์ใน Java ภาค 1

อาเรย์ใน Java ภาค 2

ตัวอย่าง สับเซ็ต (Subset) 

ตัวอย่างการหาค่า Factorial และการสร้างฟังก์ชั่น

แนวคิดของการใช้งานฟังก์ชั่นในสไตล์ของ Java


อ่านค่าจาก Console

การอ่านค่าจาก Keyboard ใน Java

การอ่านค่าเข้ามาเป็น Integer และ Double เพื่อประมวลผล

การอ่านค่าจาก Command Line

หาค่า ครน. ของตัวเลขที่รับเข้ามาจาก Command Line

รู้จักกับ Package ที่ชื่อ java.lang.Math ของคลาสต่างๆ ใน Java

รู้จักกับคลาส String และการนําไปใช้


การสร้างฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นแบบ static ทํางานอย่างไร

ฟังก์ชั่นสูตรคูณ

การคืนค่าจากฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นที่รับพารามิเตอร์แบบ String

ฟังก์ชั่นหลายๆ ตัวที่มีการใช้งานตัวแปรร่วมกัน (ตัวแปรที่อยู่ในคลาส และเป็นตัวแปร Global ของทุกฟังก์ชั่น)

ตัวอย่างการสร้างชุดคําสั่งหาค่าทางสถิติ เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย


ศึกษาเรื่องของคลาสแบบ Step by Step

การแปลงชุดคําสั่งหาค่าทางสถิติ (ในหัวข้อที่แล้ว) ให้เป็นคลาสใหม่

การทดสอบคลาส stat

เอาคลาส stat ไปสร้างเป็นไฟล์อื่น

การโอเวอร์โหลดของฟังก์ชั่นในคลาสเป็นอย่างไร

บทสรุปของการโอเวอร์โหลด (เราเรียกว่าการพ้องรูป (Polymorphm))

การสืบทอดคลาส สืบทอดไปทําไม

สมาชิกแบบ private ในคลาสแม่ คลาสลูกจะใช้งานได้มั้ย

ขอบเขตสมาชิกแบบ private และแบบ public, default

บทสรุปของการสืบทอด

Java มีความเป็น Object Oriented เป็นอย่างไร มาทําความเข้าใจกัน

การสร้างเอกสารประกอบคลา่ส (เวลาเอาคลาสไปแจกจ่าย)java-book-02.gif สารบัญหนังสือ "BASIC JAVA PROGRAMMING"


หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสืออ่านประกอบ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องพื้นฐานของ Java มากขึ้น (ไม่จําหน่ายแยก ยกเว้นผู้ที่สั่งซื้อ CD Java ไปก่อนหน้านี้)


1. Java ทําอะไรได้บ้าง.... 
หากท่านจับภาษา Java เป็นภาษาแรก อ่านทางนี้ก่อน 
หากท่านจับภาษา Java ต่อจากภาษาอื่นๆ 
เขียนโปรแกรมด้วย Java เป็นแล้ว จะเอาไปทําอะไรได้ 
จะเขียนโปรแกรม Java เราจะต้องมีอะไรบ้าง... 
Download และติดตั้ง JRE, JDK


2. มาเริ่มต้นกันเลย!! 
สร้างไฟล์ซอร์สโค้ด .java 
โปรแกรมแรกของท่าน 
ทําไมไฟล์ที่ได้ถึงเป็น .class ล่ะ ทําไมไม่เป็น .exe 
เมื่อเจอข้อผิดพลาดในตอนแปลโปรแกรม ทําอย่างไร? 
มาดูการทํางานของโปรแกรมกัน 
เราสามารถตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่ออื่นได้หรือไม่? 
แบบทดสอบปราบเซียนน้อย 
เฉลยแบบทดสอบปราบเซียนน้อย


3. ตัวแปรและการคํานวณ 
เครื่องหมายในการคํานวณ 
ตัวแปรในภาษา Java 
การเพิ่มๆ ค่า และการลดๆ ค่าด้วยเครื่องหมาย 
ตัวอย่างโปรแกรม 1 โปรแกรมแสดงการคํานวณภาษี 7% 
ตัวอย่างโปรแกรม 2: โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 5 ตัว 
แบบทดสอบปราบเซียนน้อย


4. การรับค่าจากผู้ใช้ 
อ่านค่าจากคีย์บอร์ดด้วยคลาส Console 
การแสดงผลแบบกําหนดรูปแบบด้วย printf และ format 
การอ่านค่าจากคีย์บอร์ดมาเป็นตัวเลข.... 
การแปลงสตริงให้เป็นตัวเลข.... 
try กับ catch คืออะไร.... ใช้กันตอนไหน 
การดักจับ Exception แบบเจาะจงสาเหตุ 
ตัวอย่างโจทย์ 
การแปลงค่าให้เป็นทศนิยม 
แบบทดสอบปราบเซียน


5. เงื่อนไขและการทําซ้ำๆ 
if กับเงื่อนไขแบบช่วง 
if และ else if 
บาร์ของคุณฉุยภาค 2 
การทําซ้ำใน Java ด้วย for และ while


6. ฟังก์ชั่นและคลาสใน Java 
ฟังก์ชั่นมีไว้เพื่ออะไร... ทําไมจะต้องสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมา 
ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่นหาค่า Factorial 
ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่นสูตรคูณง่ายๆ


7. แยกการทํางานเป็นคลาส 
แยกคลาสออกมาเป็นไฟล์ .java 
ขอบเขตการเข้าถึงสมาชิกในคลาส Public และ Private 
Constructor และการนําไปใช้ 
การโอเวอร์โหลดฟังก์ชั่น และโอเวอร์โหลดคอนสตรัคเตอร์


8. ตัวอย่างการออกแบบ 
ขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมที่เราสร้างก็คือ "หาพื้นที่" 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างคลาส Circle 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างคลาส Triangle, Rectangle และ PigChin


9. สืบทอดคลาส.. 
ตัวอย่างการสืบทอดคลาส 
สืบทอดแล้วเพิ่มฟังก์ชั่น หรือตัวแปรใหม่เข้าไปได้ 
ตัวแปรหรือฟังก์ชั่นของคลาสแม่ เรียกจากคลาสลูกได้หรือไม่ 
ตัวอย่างการสืบทอดคลาส : จาก Circle สู่ NewCircle 
ประกาศตัวแปร หรือฟังก์ชั่นเหมือนกับคลาสแม่ได้หรือไม่ 
คอนสตรัคเตอร์ของคลาสแม่ จะถูกสืบทอดมาด้วยหรือไม่ 
คอนสตรัคเตอร์ที่คลาสแม่ กับคอนสตรัคเตอร์ที่คลาสลูก